1. Cíle práce sekce:

  • sdružování otorinolaryngologů mladších 35 let, kteří jsou v přípravě k odborné specializaci a krátce po ní
  • pořádání ORL akademií, na kterých jsou zkušenými lektory probírána zvolená témata k atestační zkoušce
  • pořádání pravidelných odborných akcí (vždy jednou za dva roky), které nabízejí mladým lékařům z České i Slovenské republiky možnost naučit se prezentovat výsledky své vědecké práce a přispívá k jejich odborné edukaci na začátku lékařské kariéry – přehled sjezdů mladých otorinolaryngologů
  • péče o webové stránky www.otorinolaryngologie.cz a facebookovou skupinu ORL společnosti
  • kultivace kódů zdravotních výkonů

2. Plánované akce

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
MUDr. Martin Formánek, Ph.D. – martin.formanek@fno.cz

Členové:
MUDr. Veronika Bandůrová – Veronika.Bandurova@fnmotol.cz
MUDr. Katarína Jankulová – katarina.jankulova@hospital-bn.cz
MUDr. Jana Šatanková – jana.satankova@fnhk.cz
MUDr. Miroslav Veselý – miroslav.vesely@fnusa.cz

4.Různé

Podpora ČSORLCHHK ČLS JEP mladým ORL lékařům