Cestovní granty

Cestovní granty

Na rok 2022 a 2023 nebyly zatím granty ČSORLCHH ČLS JEP vypsány.

Podpora ČSORLCHHK ČLS JEP mladým ORL lékařům a PhD studentům

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP podporuje cestovní granty pro mladé ORL lékaře do 35 let na týdenní stáže na prestižních pracovištích v Evropě. Stáž si každý žadatel o cestovní grant vyhledá samostatně. Výše podpory je do 15 000 Kč pro 15 osob.

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP podporuje cestovní granty pro mladé ORL lékaře do 35 let PhD studenty na dvoutýdenní stáže na prestižních pracovištích v Evropě. Stáž si každý žadatel o cestovní grant vyhledá samostatně. Výše podpory je do 30 000 Kč.

Lze žádat pouze o jeden z výše uvedených grantů. Oba granty není možné slučovat.

prof. MUDr. Jan Plzák,  Ph.D.
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP