Cestovní granty

Podpora ČSORLCHHK ČLS JEP mladým ORL lékařům a PhD studentům

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP podporuje cestovní granty pro mladé ORL lékaře do 35 let na týdenní stáže na prestižních pracovištích v Evropě. Stáž si každý žadatel o cestovní grant vyhledá samostatně. Výše podpory je do 15 000 Kč pro 15 osob.

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP podporuje cestovní granty pro mladé ORL lékaře do 35 let PhD studenty na dvoutýdenní stáže na prestižních pracovištích v Evropě. Stáž si každý žadatel o cestovní grant vyhledá samostatně. Výše podpory je do 30 000 Kč.

Lze žádat pouze o jeden z výše uvedených grantů. Oba granty není možné slučovat.

Podrobnosti jsou k nalezení v záložkách.

prof. MUDr. Jan Plzák,  Ph.D.
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP


Cestovní granty německé ORL společnosti pro aktivní účastníky německého národního ORL v roce 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

upozorňujeme Vás na nabídku německé ORL společnosti – cestovní granty pro aktivní účastníky (do 45 let) německého národního ORL kongresu, který se koná 25. – 28. května 2022 – více informací na https://www.hno.org/en.

Formulář žádosti ke stažení zde: https://cdn.hno.org/media/2022/Travelling_Grant_2022_Application_Form.pdf

Termín podání žádosti o cestovní grant31. 10. 2021

V Praze 16 .9. 2021

Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.