1. Cíle práce sekce

  • pořádání celostátních odborných akcí, doškolovacích kurzů
  • při celostátním kongresu českém či československém bude vždy jeden blok věnován problematice dětské ORL
  • účast na zkoušce certifikovaného kurzu dětské ORL ve zkušební komisi

2. Plánované akce

Nepravidelně odborné akce s náplní dětské ORL

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. – slapak.ivo@fnbrno.cz

Členové sekce:
Prim. MUDr. Michal Jurovčík – michal.jurovcik@lfmotol.cuni.cz
Prim. MUDr. Josef Machač – jmachac@fnbrno.cz
MUDr. Jiří Skřivan, CSc. – jiri.skrivan@fnmotol.cz
MUDr. Milan Urík, Ph.D. – urik.milan@fnbrno.cz
doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D. – zdenek.cada@fnmotol.cz