1. Cíle práce sekce

  • podpora vzdělávání a výzkumu ve všech aspektech laryngologické problematiky
  • podpora přípravy a další šíření praktických doporučení a protokolů týkajících se funkčních i organických onemocnění hrtanu
  • nastavení a udržování intenzivní komunikace mezi členy odborné společnosti v oblasti laryngologie, rozšíření vztahů s dalšími podobnými národními a mezinárodními organizacemi
  • zlepšení komunikace se zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče ve věcech aplikace nových postupů a zlepšení jejich dostupnosti pro laryngologické pacienty
  • organizace formálních setkání, seminářů, kongresů a dalších vzdělávacích aktivit pro zájemce o laryngologickou problematiku

2. Plánované akce

16. 4. Světový den hlasu (pravidelně každý rok)

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D. – michal.zabrodsky@fnmotol.cz

Členové sekce:
Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. – slipka@fnplzen.cz
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. – viktor.chrobok@fnhk.cz
MUDr. Michal Černý, Ph.D. – michal.cerny@lfhk.cuni.cz 
MUDr. Ondřej Trčka – trcka@fnplzen.cz
MUDr. Jitka Vydrová – vydrova@medico.cz
Doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D. – karol.zelenik@fno.cz

4. Informační zdroje