V jednotlivých podsekcích jsou k nalezení bližší informace o atestační zkoušce, atestační práci a informační zdroje včetně příruček pro praxi.

Aktuality

Nový vzdělávací program Dětská otorinolaryngologie

Dne 15.2.2021 byl vydán Věstník MZ ČR č. 2/2021, kde byly zveřejněné nové vzdělávací programy vybraných nástavbových oborů, včetně Dětské otorinolaryngologie (ke stažení zde), které jsou určené pro lékaře zařazené do oboru po 1.7.2017. Nový vzdělávací program nástavbového oboru Foniatrie dosud nebyl schválen.