V jednotlivých podsekcích jsou k nalezení bližší informace o atestační zkoušce, atestační práci a informační zdroje včetně příruček pro praxi.