1. Cíle práce sekce

  • chirurgie chronického zánětu středouší a jeho komplikací; tumory spánkové kosti a laterobase (ve spolupráci se sekcí base lební); třmínková chirurgie
  • chirurgie nedoslýchavosti a hluchoty: kochleární a kmenové implantáty, implantáty na principu kostního vedení BCI (bone conduction implant) a aktivní středoušní implantáty;
  • endoskopická ušní chirurgie jako nová metoda operačního řešení vybraných indikací chronické otitis
  • zavádění celoplošného novorozeneckého screeningu sluchu a screeningu sluchu pětiletých dětí ve spolupráci s pediatry. Analýza efektivity novorozeneckého screeningu sluchu. Nastavení procesů, aby u negativně testovaných novorozenců bylo stanoveno pravidlo rescreeningu a v případě zjištění trvalé poruchy sluchu bylo možno provést následnou rychlou léčebnou korekci (sluchadla, kochleární implantát)
  • jednání se zdravotními pojišťovnami v zavádění kódů nových výkonů (středoušní implantáty, oboustranná kochleární implantace, kochleární implantace u jednostranné hluchoty)
  • příprava registračních listů nových a modifikovaných výkonů
  • vzdělávání odborné i laické veřejnosti v problematice ušních onemocnění
  • organizace odborných akcí

2. Plánované akce

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
MUDr. Jiří Skřivan, CSc. – jiri.skrivan@fnmotol.cz

Členové sekce:
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. – viktor.chrobok@fnhk.cz
Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA – pavel.kominek@fno.cz
Prim. MUDr. Jan Kluh – jan.kluh@fnmotol.cz
Doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D. – jan.boucek@fnmotol.cz
Doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D. – salzman@fnol.cz
Doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. – b.gal@fnusa.cz