Screening sluchu

Aktuality

Národní screeningové centrum – OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ PREVON 2019, ČÁST III.:
PERSPEKTIVY NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU – SRPEN 2020, ZPRAVODAJ ČÍSLO 10

Organizační opatření ČSORLCHHK ČLS JEP v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 pro screening sluchu novorozenců a dětí ve věku 5 let v České republice (AKTUALIZACE 28. 4. 2020)

Organizační opatření ČSORLCHHK ČLS JEP v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 pro screening sluchu novorozenců a dětí ve věku 5 let v České republice (23. 3. 2020)

Screening sluchu novorozenců

Screening sluchu u dětí ve věku 5 let

Žádosti o zařazení do adresáře pracovišť zajišťujících screening sluchu u dětí ve věku 5 let posílejte prosím na adresu screeningsluchu@fnhk.cz ve struktuře “Název pracoviště, ulice a číslo, PSČ, město, kontaktní osoba”. Aktualizace adresáře jsou prováděny v červnu a prosinci daného roku.