1. Cíle práce sekce 

  • zavést jednotné diagnostické a terapeutické postupy v léčbě salivárních nádorů (s využitím již dříve vypracovaného standardu)
  • zavést prospektivní evaluaci léčby nádorů příušní žlázy
  • provádět klinicko-patologické studie u vzácně se vyskytujících typů karcinomů, operovaných na všech participujících pracovištích

2. Plánované akce

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc. – stareki@fnol.cz

Členové sekce:
MUDr. Jan Rotnágl – jan.rotnagl@uvn.cz
MUDr. Lukáš Školoudík, Ph.D. – lukas.skoloudik@fnhk.cz
MUDr. Pavel Štrympl, Ph.D. – pavel.strympl@fno.cz
MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.  – michal.zabrodsky@fnmotol.cz
Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. – skalova@fnplzen.cz
Doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. – b.gal@fnusa.cz
Doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. – martin.chovanec@fnkv.cz
Prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D. – lacoj@lfhk.cuni.cz

4. Různé

Projekt „Epidemiologie zhoubných nádorů slinných žláz v České republice“ – více informací na www.slinnezlazy.cz