1. Cíle práce sekce

  • pořádání odborných akcí zaměřených na nové trendy v rinologii, koncepční otázky, doporučení nebo mezioborovou problematiku
  • poskytovat podklady pro jednání Výboru nebo dalších složek Společnosti ČSORLCHHK ČLS JEP, které spadají do problematiky rinologie (např. jednání se ZP, vypracovávání kalkulačních listů, posudková činnost)

2. Plánované akce

Každoročně na počátku listopadu FESS kurz.

ERS 2020 – 28th Congress of European Rhinologic Society in conjunction with the 39th Congress of the International Society of Inflammation and Allergy of the Nose (ISIAN) and 21st Congress of the International Rhinologic Society (IRS)  – ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ
8.- 11. 5. 2021, Thessaloniki, Řecko
ers-isian2020.com

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
MUDr. Jan Vodička, Ph.D. – jan.vodicka@nempk.cz

Členové sekce:
Prim. MUDr. Bohumil Markalous – markalous@hospitaljh.cz
MUDr. Milan Svoboda  –  svoboda@nemcb.cz
MUDr. Petr Schalek, Ph.D. – schalek@fnkv.cz
MUDr. Jan Hanák – jan.hanak@fnusa.cz
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. – jan.plzak@lf1.cuni.cz
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. – petr.matousek@fno.cz

4. Různé