1. Cíle sekce

  • sekce sdružuje ORL odborníky z nemocničních a ambulantních pracovišť, kteří se zabývají problematikou spánkové medicíny
  • spolupracuje s ostatními obory České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM)
  • vytváří a doplňuje doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu dětských i dospělých pacientů s obstrukčním sleep apnoe syndromem (OSAS)
  • snahou je rozšíření znalostí problematiky spánkové medicíny u ORL lékařů, sjednocení ORL zápisů vyšetření a naopak spoluprací zejména s neurology, pediatry a plicními lékaři zajištění návazné mezioborové péče o pacienty s OSAS
  • vedení sekce se aktivně podílí na výuce a zkouškách spánkové medicíny v rámci ČSVSSM.

2. Plánované akce

1x ročně 1denní seminář a schůze sekce

Pravidelné schůzky a podpora aktivní účasti na ORL akcích a kongresech

český a česko-slovenský kongres spánkové medicíny 1x ročně

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
MUDr. Martina Ondrová, Ph.D. – martnovak@seznam.cz

Členové sekce:
MUDr. Miroslav Lánský, Ph.D. – ORLsomno@seznam.cz
MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D. – jaroslav.betka@fnmotol.cz
MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., MBA – jarkraus@post.cz

4. Různé:

Doporučené postupy u dětských pacientů s poruchami dýchání ve spánku – stáhnout
Doporučené postupy u dospělých pacientů s poruchami dýchání ve spánku – stáhnout

Volně dostupné přednášky International Surgical Sleep Society pro rezidenty