1. Cíle práce sekce

  • cílem práce sekce je vymezení významu onkologické chirurgie v otorinolaryngologii a šíření aktuálních poznatků o diagnostice a léčbě nádorů hlavy a krku v rámci oboru ale i mezi odbornou a laickou veřejností
  • prosazuje též úzkou spolupráci s ostatními obory, které se na této problematice podílejí, především onkologií a patologií. Sekce proto byla iniciátorem vzniku České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, která sdružuje odborníky zainteresovaných oborů http://www.hnc-group.cz/
  • k dalším aktivitám sekce patří zapojení do mezinárodních organizací, sekce je prostřednictvím Kooperativní skupiny členem International Federation of Head and Neck Oncologic Societies (IFHNOS). Sekce se dlouhodobě podílí na aktivitách European Head and Neck Society (EHNS), nicméně se vzhledem k principu deklarované multidisciplinarity nemohla stát řádným členem. Teprve prostřednictvím Kooperativní skupiny byla podána i akceptována přihláška a k formálnímu došlo na shromáždění EHNS v dubnu 2018 na 8th European Congress on Head and Neck Oncology.

2. Plánované akce

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. – jan.klozar@fnmotol.cz

Členové sekce:
Doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. – b.gal@fnusa.cz
Doc. MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D. – petr.celakovsky@fnhk.cz
Doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. – martin.chovanec@fnkv.cz
Prim. MUDr. Lubor Mrzena, Ph.D. – lubor.m@seznam.cz