1. Cíle práce sekce

  • zvýšení úrovně foniatrie v ČR, vzdělávací programy pro foniatry a zvýšení počtu foniatrů
  • koncepce oboru a jejích částí
  • zahraniční aktivity foniatrie a audiologie

2. Plánované akce

  • 2021 Česko-slovenský foniatrický kongres Slovensko (přesunutý z roku 2020)

Pravidelné výborové schůze

4x celostátní foniatrický seminář  – první vždy Brno, 2. a 3. vždy Foniatrická klinika, 4. střídavě další pracoviště

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
MUDr. Lukáš Lavička – lavickal@seznam.cz

Členové sekce:
MUDr. Jan Adam – macadam@email.cz
MUDr. Libor Černý – libor.cerny@lf1.cuni.cz
MUDr. Štěpánka Havlová – havlova@orlplzen.cz 
doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc. – mojmirle@volny.cz
MUDr. Jakub Dršata, Ph.D. – jakub.drsata@fnhk.cz
doc. MUDr. Karol Zelenik, Ph.D. – karol.zelenik@fno.cz

4. Různé

Webové stránky sekce: http://www.foniatrie.eu/

UEP Youtube kanál

UEP Position Statement on EXIT-strategy of Phoniatric and Laryngological services: staying safe and getting back to normal after peak of COVID-19

Zrušení podmínky ve smlouvě o úhradě foniatrických zdravotnických prostředků – sluchadla pro dospělé