Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je samostatný obor vykonávající diagnostickou, léčebnou, rehabilitační, preventivní a posudkovou péči o onemocnění a úrazy větší části splanchnokrania, baze lební a měkkých orgánů krku.

Obor Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku se zabývá problematikou následujících anatomických oblastí:

  • horní cesty dýchací, tj. nos a vedlejší dutiny nosní, hrtan včetně hlasového ústrojí a částečně tracheobronchiální strom;
  • horní cesty polykací, hltan, včetně lymfoepiteliálního systému, slinné žlázy, částečně jícen;
  • zevní, střední a vnitřní ucho;
  • smyslové orgány sluchu, rovnováhy, čichu a chuti;
  • lymfatické a vnitřně sekretorické orgány krku;
  • nervstvo a obalové tkáně uvedených orgánů.

Odborná společnost udržuje koncepci oboru, stanovuje doporučené postupy v oboru, zajišťuje komunikaci s ostatními odbornými společnostmi, orgány státní správy a pojišťovnami. Pořádá a odborné akce či je zaštiťuje či garantuje jejich odbornou kvalitu.

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.