1. Cíle práce sekce

Činnost sekce splývá s činnosti občanského sdružení s názvem Spolek ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů České republiky (SAOF). Spolek má více než 200 členů.

Sekce ambulantních ORL lékařů se zaměřuje na:

  • vzdělávání ambulantních ORL specialistů
  • práci zástupců ambulantní sekce ve výboru ORL společnosti
  • kultivaci sazebníku výkonů
  • účast na dohodovacích jednáních se zdravotními pojišťovnami
  • sledování a hájení zájmů ambulantních ORL lékařů
  • legislativní a věcnou náplň jednodenní chirurgie v ORL oboru

2. Plánované akce

Sekce ambulantních ORL lékařů pořádá dvakrát ročně kongres SAOF. Dvoudenní odborná akce je věnována odborným tématům oboru ORL a mezioborovým tématům. Část programu kongresu je věnována ekonomickým a organizačním problémům, které provázejí činnost ORL ambulancí.

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
MUDr.  Jitka Vydrová – vydrova@gmail.com

Členové sekce:
MUDr. Helena Rosická –  rosicka.orl@volny.cz
MUDr. Mojmír Lejska – mojmirle@volny.cz
MUDr. Jan Kastner, Ph.D. – jkastner@email.cz
MUDr. Daniel Groh  – groh.daniel@seznam.cz
MUDr. Marek Bydžovský – marek.bydzovsky@email.cz

4. Různé

web: www.saof.cz