1. Cíle práce sekce

  • cílem práce sekce je napomáhat rozvoji endokrinochirurgie v oblasti hlavy a krku a navazujících činnostech na chirurgické výkony na štítné žláze, příštítných tělískách a dalších endokrinologických orgánech v oblasti hlavy a krku
  • sekce je určena pro rozvíjení mezioborové spolupráce s endokrinology, neurofyziology, neurology, foniatry, fyzioterapeuty, onkology, patology, neurochirurgy, farmakology, nukleární medicínou, radiology
  • sekce se zaměřuje na zavádění nových diagnostických a léčebných metod do praxe a podporuje rozvoj edukace a mezioborové spolupráce především pro mladé kolegy a kolegy v přípravě ke specializační zkoušce v oboru
  • nástrojem pro rozvíjení spolupráce jsou pracovní skupiny a v současné době je v činnosti Czech Branch INMG, která se zabývá podporou a rozvojem intraoperačního neuromonitoringu

2. Plánované akce

Kurzy katedry ORL IPVZ na Klinice Otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN Praha

9. – 10. 10. 2020 (předběžné) SONO C  Spodina ústní, nádory měkkých tkání, sonografie cév, vývoje anomálií a Dopplerovské zobrazení. 1. den přednášky, 2. den praktická cvičení.

Kurz pořádaný Klinikou Otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN Praha

14. 11. 2020 Kurz neuromonitoringu v otorinolaringologii a chirurgii hlavy a krku (live surgery) INMG Study Group

Duben 2021 Mezioborové sympozium k 180. výročí narození E. Alberta na téma chirurgická léčba onemocnění štítné žlázy a příštitných tělísek, indikace a výsledky v 21. století (termín bude upřesněn do června 2020)

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
Prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. – jaromir.astl@uvn.cz

Členové sekce:
MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. – jan.mejzlik@fnhk.cz
MUDr. Petr Laštůvka – lastuvka.petr@seznam.cz
MUDr. Vladan Hrabě – hrabe@fnplzen.cz
MUDr. Rami Katra – rami.katra@lfmotol.cuni.cz