1. Cíle práce sekce

  • organizace a rozvoj spolupráce s dalšími odbornostmi (především maxilofaciální chirurgií, neurochirurgií, oftalmologií, plastickou chirurgií, onkologií a radiodiagnostikou) podílejícími se diagnostice a léčbě onemocnění spodiny lební – pracovní skupina chirurgie baze lební. 
  • spolupráce s European Skull Base Society (ESBS) a návaznost na World Federation of Skull Base Societies (WFSBS).
  • organizace seminářů a vzdělávacích akcí zaměřených na problematiku onemocnění spodiny lební, jejich diagnostiku a léčbu
  • v součinnosti s dalšími sekcemi poskytovat podklady pro jednání Výboru nebo dalších složek Společnosti ORL/CHHK ČLS JEP, které spadají do problematiky baze lební (např. jednání se ZP, vypracovávání registračních listů, posudková činnost)

2. Plánované akce

 18. Pracovní dny baze lební (16.-18. 5. 2021) – ZRUŠENO

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
Doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. – martin.chovanec@fnkv.cz

Členové sekce:
MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D. – zdenek.fik@fnmotol.cz
MUDr. Vladan Hrabě – hrabe@fnplzen.cz
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. – petr.matousek@fno.cz
Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. – jan.plzak@fnmotol.cz