1. Cíle práce sekce

  • cílem práce sekce je hájení zájmů lůžkových pracovišť v oboru otorinolaryngologie, která tvoří páteř chirurgického oboru
  • práce směřuje k vytvoření funkčního celku s praktickými zkušenostmi a jejich sdílení napříč lůžkovými pracovišti, kam se může kterýkoli otorinolaryngolog obrátit
  • zaměřuje se zejména na specifika lůžkové péče, například zajištění pohotovostních služeb, vzdělávání lékařů, akreditace, úhradové mechanismy a podobně

2. Plánované akce

  • Další sledování stavu a funkčnosti lůžkových ORL pracovišť v celé ČR.
  • Pravidelná aktualizace přehledu a jeho publikace.
  • Aktivní zapojení do jednání o postgraduálním vzdělávání, optimalizaci lůžkového fondu a dalších jednání s MZČR a ZP.
  • Setkávání vedoucích lékařů lůžkových pracovišť s výměnou zkušeností.

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
Prim. MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., MBA – jarkraus@post.cz

Členové sekce:
Prim. MUDr. Martin Kracík – martinkik@seznam.cz
Prim. MUDr. Ivan Pár – ivan.par@nem-km.cz
Doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. – b.gal@fnusa.cz
Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA – pavel.kominek@fno.cz