1. Cíle práce sekce

  • podpora vzdělávání a výzkumu ve všech aspektech otoneurologické problematiky
  • podpora přípravy a další šíření praktických doporučení a odborných textů a pomůcek týkajících se otoneurologie
  • organizace a rozvoj spolupráce s dalšími odbornostmi (především s neurology, oftalmology, neurochirurgy, radiodiagnostiky, rehabilitačními specialisty, atd.) podílejícími se diagnostice a léčbě onemocnění vnitřního ucha a rovnovážného systému
  • organizace formálních setkání, seminářů, kongresů a dalších vzdělávacích aktivit pro zájemce o otoneurologickou problematiku.

 

2. Plánované akce

Otoneurologický kongres, každoročně na jaře, ORL klinika 3. LF a FNKV, Praha

Otoneurologický kurz, každoročně v říjnu, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha
web: www.otnkurz.cz

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D. – zdenek.cada@fnmotol.cz

Členové sekce:
MUDr. Oliver Profant, Ph.D. – oliver.profant@fnkv.cz
Prim. MUDr. Radan Havlík, Ph.D. – audio.fon@volny.cz
MUDr. Jan Heřman – jan.herman@fnol.cz
MUDr. Richard Holý, Ph.D. – richard.holy@uvn.cz
MUDr. Rudolf Černý, CSc. – rudolf.cerny@fnmotol.cz
MUDr. Maja Stříteská – mstriteska@seznam.cz
doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. – ondrej.cakrt@lfmotol.cuni.cz
MUDr. Evald Záthurecký – evald.zath@seznam.cz
MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D. – zuzana.balatkova@fnmotol.cz