Kontakt

Adresa pro korespondenci

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP
Klinika dětské ORL, FN Brno
Jihlavská 20
625 00 BRNO
E-mail: orl@otorinolaryngologie.cz

Asociační management

Asociační s r.o.
Jabloňová 2882/102, 106 00  Praha 10
Tel: +420 720 967 147
E-mail: 
info@asociacni.cz

Kontaktní osoba:
Veronika Janůrková, DiS.
tel: +420 720 967 147
email: janurkova@asociacni.cz

Webové stránky

  1. Žádosti o zveřejnění informací na webu

Všechny informace k vyvěšení na webových stránkách se zasílají emailem vědeckému sekretáři ČSORLCHHK prof. Šlapákovi na adresu orl@otorinolaryngologie.cz. Vědecký sekretář rozhoduje o vyvěšení informace a umístění, vlastní vyvěšení zajišťují administrátoři stránek. Žádost o vložení odborné akce do kalendáře probíhá přes webový formulář viz odkaz zde.

  1. Administrátoři webu

MUDr. Peter Kántor
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava
E-mail: peter.kantor@fno.cz

MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta UK a FN Motol
E-mail: david.kalfert@fnmotol.cz