Kontakt

Adresa pro korespondenci

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP
Klinika dětské ORL, FN Brno
Jihlavská 20
625 00 BRNO
E-mail: orl@associationhouse.cz

Asociační management

GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19  190 00  Praha 9
Česká republika
Tel: +420 284 001 444
Fax:
 +420 284 001 448
E-mail: 
guarant@guarant.cz
Web: 
www.guarant.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Kincová
tel: +420 727 902 461
email: orl@associationhouse.cz

Webové stránky

  1. Žádosti o zveřejnění informací na webu

Všechny informace k vyvěšení na webových stránkách se zasílají emailem vědeckému sekretáři ČSORLCHHK prof. Šlapákovi na adresu orl@associationhouse.cz. Vědecký sekretář rozhoduje o vyvěšení informace a umístění, vlastní vyvěšení zajišťují administrátoři stránek. Žádost o vložení odborné akce do kalendáře probíhá přes webový formulář viz odkaz zde.

  1. Administrátoři webu

MUDr. Marek Plášek
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava
E-mail: marek.plasek@fno.cz

MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta UK a FN Motol
E-mail: david.kalfert@fnmotol.cz