Původní práce

Hyravý M., Stárek I., Salzman R., a kol. : Biologické chování adenoidně cystického karcinomu velkých slinných žláz. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 69, 2020, No. 4, pp. 151-157.

Kazuistika

Lazák J., Kalfeřt D., Krsková L., a kol.: Nodulární fasciitida pravé tváře s průkazem MYH9-USP6 fúzního genu. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 69, 2020, No. 1, pp. 40-44.

Švejdová A., Mejzlík J., Dědková J., a kol.: Otický hydrocefalus: vzácná komplikace akutního hnisavého středoušního zánětu. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 69, 2020, No. 4, pp. 181-184.

Přehledový článek

Tedla M., Wzošová M., Frajková Ž., a kol.: COVID-19 z pohľadu otorinolaryngológa, prehľad situácie dva mesiace po prvých prípadoch infekcie v našich krajinách; evidence based.  Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 69, 2020, No. 2, pp. 82-89. 

Vyhlášení cen

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP