Kategorie

  • původní práce
  • přehledová práce
  • kazuistika

Práce do soutěže o nejlepší publikaci v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie není třeba autory přihlašovat, do hodnocení budou automaticky zařazeny všechny původní práce, přehledové práce a kazuistiky publikované v roce 2020.

 Vyhlášení cen

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP