Původní práce

Plášek, M., Bojko, M., Koblížková, P. et al.: Počítačové modelování nosního proudění za fyziologických podmínek – první zkušenosti. Otorinolaryngol Foniatr, 68, 2019, 4, s. 199-203.

Kazuistika

Neškudlová, G., Kalfeřt, D., Grega, M. et al.: Rhino-orbitální mukormykóza. Otorinolaryngol Foniatr, 68, 2019, 3, s. 171-177.

Přehledový článek

Koucký, V., Bouček, J., Kalfeřt, D. et al.: Primární vaskulitidy v otorinolaryngologii: přehled literatury a kazuistické případy. Otorinolaryngol Foniatr, 68, 2019, 4, s. 237-246.