Kategorie původní práce
Krempanská S., Koval´J., Mihál´ková J. Diagnostika Meniérovej choroby pomocou objektívnych vyšetrovacích metód Otorinolaryngologie a foniatrie 1/65 (2016) s. 3-8
Astl J., Nártová E., Rotnágl J., Filipovský T., Betka J. jun., Chovanec M., Šušoliaková O., Šterzl L. Změny hladin vybraných cytokinů Th1, Th2 a Treg v séru u chornických infekcí (vč. H.pylori) v orofaryngu v závislosti na podání DHA a EPA a/nebo tonzilektomii – pilotní studie Otorinolaryngologie a foniatrie 3/65 (2016) s. 163-167
Laureáti za původní práci
Kalfeřt D., Čelakovský P., Ludvíková D. Význam exprese galektinu-3 u glotického dlaždicobuněčného karcinomu hrtanu Otorinolaryngologie a foniatrie 2/65 (2016) s. 76-81
Sičák M., Sojak J., Slašťan M., Kališ A Papilárny karcinóm štitnej žl´azy: analýza vel´kosti primárneho tumoru, infiltrácie puzdra štítnej žl´azy a lymfangioinvázie vzhl´adom k lokoregionálnemu metastázovaniu a veku Otorinolaryngologie a foniatrie 4/65 (2016) s. 224-231
Kategorie nejlepší kazuistická práce
Masná M., Katra R. Na téma: Orbitální absces – možná komplikace akutní rinosinusitidy i při důsledné konzervativní terapii Otorinolaryngologie a foniatrie 3/65 (2016)s. 196-200

Oceněným i laureátům ve všech kategoriích gratulujeme a těšíme se na výsledky ročníku 2017, kdy ceny budou vyhlášeny na kongresu společnosti v Kroměříži a celostátním sjezdu v červnu 2018.

14. 9.2017

Prof. MUD. Viktor Chrobok, CSc. Ph.D.
Předseda ČSORLCHHK ČSL JEP

Prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
vedoucí redaktor časopisu