Původní práce

Školoudík, L., Chrobok, V., Janouch, M., Vodička, J., Černý, M., Mejzlík, J.: Screening sluchu pětiletých dětí – prospektivní studie. Otorinolaryng a Foniat /Prague/, 67, 2018, 1, s. 3-6.

Kazuistika

Lazák, J., Lisý, J., Kalfeřt, D., Plzák, J.: Silent sinus syndrom. Otorinolaryng a Foniat /Prague/, 67, 2018, 3, s. 58-61.