Původní práce

Formánek, M., Zeleník, K., Tomanová, R., Komínek, P.: Recidivující respirační papilomatóza – nové rizikové faktory. Otorinolaryng a Foniat /Prague/, 66, 2017, 1, s. 23-27.

Kazuistika

Synková, B., Holý, R., Kovář, D., Astl, J.: Cystický Schwannom Nervus Laryngeus Recurrens, raritní parézy hlasivky. Otorinolaryng a Foniat /Prague/, 66, 2017, 2, s. 81-83.