Cena časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie

Cena časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie je udělována za nejlepší původní práci, přehledovou práce a kazuistiku, které byly publikované v daném roce v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie.

Práce do soutěže o nejlepší publikaci v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie není třeba autory přihlašovat, do hodnocení budou automaticky zařazeny všechny původní práce, přehledové práce a kazuistiky publikované v daném roce.

Cena je financována z prostředků odborné společnosti a její výše závisí na aktuálním množství uvolnitelných peněz.