COVID-19 a ORL a chirurgie hlavy a krku v České republice 4. 5. 2020

COVID-19 a ORL a chirurgie hlavy a krku v České republice 4. 5. 2020

Coronavirus Virus Mask Corona  - Tumisu / Pixabay

Milé kolegyně, milí kolegové,

obracím se na Vás se stručným shrnutím průběhu minulých týdnů koronavirové pandemie a zároveň s výhledem na budoucí období.

Je skvělé, že situace v České republice se dosud vyvíjí příznivě. Dokonce příznivěji, než předpokládaly nejoptimističtější epidemiologické odhady. Kapacita zdravotního systému vyhrazená na péči o COVID-19 pacienty zůstala naštěstí výrazně nevyužita.

Bojovali jsme s problémy, zejména ohledně zajištění dostupnosti osobních ochranných prostředků. Proto jsme za naši odbornou společnost opakovaně intervenovali u vedoucího Ústředního krizového štábu ČR, hlavního hygienika ČR i u vedení samosprávných krajů s důrazem na rizikovost ORL oboru ohledně expozice výdechovému aerosolu pacientů. Náprava byla obtížná, ale současný stav by se dal hodnotit snad jako uspokojivý. Velký dík patří všem ORL lékařům, kteří i v této době poskytovali odbornou péči svým pacientům.

Snažili jsme se postupovat a koordinovat naši činnost jak dle aktuální situace v ČR, tak i dle poznatků a zkušeností kolegů zemí postižených dříve a více. Proto jsme pro vás vytvořili webový odkaz www.otorinolaryngologie.cz/covid-19, kde jsou umístěny jak domácí, tak průběžně aktualizované zahraniční zdroje a doporučení. V rámci Evropy jsou za nejlépe zpracované považovány zdroje Britské ORL společnosti.

Zdůrazňovali jsme odpovědným osobám význam anosmie jako příznaku COVID-19 a snažili se tuto informaci rozšířit mezi laickou i odbornou veřejnost (viz Studie ztráty čichu www.otorinolaryngologie.cz/novinky/covid-19-a-cich-chut-aktualizace-381). V této problematice jsme zapojeni i do nadnárodních projektů.

V souladu s pokyny Vlády ČR se nyní hlavní pozornost zdravotnických zařízení obrací na obnovení elektivní lékařské péče, samozřejmě zatím ve specifickém režimu. Toto platí s velkým důrazem pro ORL obor.

Dovoluji si shrnout současná doporučení:

  • Je doporučeno obnovení ambulantní i lůžkové ORL péče v celé šíři oboru, včetně operativy.
  • U operovaných/hospitalizovaných pacientů je požadováno před výkonem vyloučit nákazu COVID-19. Pokud to akutnost stavu nedovoluje, je nutné do ověření negativity výsledku o pacienta pečovat dle pokynů péče o COVID-19 pozitivní postižené.
  • Ambulantní endoskopické vyšetřování je doporučeno s videořetězcem a obrazovkou.
  • U zdravotníků, pacientů i používaného instrumentária je nutno klást zvýšený důraz na pečlivé dodržování aktuálních hygienicko-epidemiologických doporučení (osobní ochranné prostředky – rouška/respirátor, štít, rukavice, atd.; mytí rukou; dezinfekce, atd.)

Nadále platí konstatování, s kterým jsem se na Vás obracel na počátku koronavirové pandemie, že nejdůležitější cíl, který před námi nadále stojí, je uchování vlastního zdraví! Jen zdraví lékaři mohou poskytovat adekvátní péči. Absolutně nezbytné je používání adekvátních osobních ochranných prostředků a dodržování hygienických postupů.

Velkým problémem je propad výkonu zdravotnictví po odborné stránce (problémy spjaté s odkladem lékařské péče, v některých případech až časové zanedbání). Zcela nevyřešená je zatím otázka finančního dopadu na ambulantní i lůžková zařízení.

Pozitivní zprávou je obnovení vzdělávacího systému v rámci specializačního vzdělávání. Sice dosud Ministerstvo zdravotnictví nepotvrdilo odložený termín zkoušky po skončení ORL kmene a atestační zkoušky, ale od prvního květnového týdne již mohou probíhat odborné stáže prezenční formou. Také se chystá rozběhnutí prezenčních kurzů katedry otorinolaryngologie IPVZ. Plná kongresová aktivita zatím možná není. Národní ORL kongres je odložen na rok 2021 www.orl2021.cz, jak jsme vás již informovali.

Aktuální situace se stále dynamicky mění, navíc jednotlivá zdravotnická zařízení mají nezřídka svá specifická doporučení a nařízení. Proto je obtížné stanovit všeobecně závazná pravidla s dlouhodobější platností. Sám jsem tento text během posledních dní několikrát přepracovával v návaznosti na výrazně se měnící situaci a rozhodnutí Vlády ČR.

Jsem velmi rád za každý dotaz a/nebo informaci, s kterou se na mne mnozí z vás v minulém období pandemie obraceli. Diskutovali jsme vaše konkrétní problémy a srovnávali situaci na různých ORL pracovištích lůžkového i ambulantního typu. Nadále jsem vám plně k dispozici pro vaše dotazy a náměty.

Pevné zdraví přeje

Jan Plzák

předseda
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Další aktuality
přejít na archiv aktualit