Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií včetně FEES – IPVZ kurz

Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií včetně FEES – IPVZ kurz

Dne 17. 9. 2020 proběhl na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole již tradiční IPVZ kurz zabývající se dysfagiologickou problematikou. Organizaci kurzu zaštiťoval multidisciplinární dysfagiologický tým FN v Motole: MUDr. Lucie Dostálová a MUDr. Silvie Hrubá z ORL kliniky společně s MUDr. Lenkou Mrázkovou a Mgr. Markétou Hruškovou z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole. Kurz byl rozdělen do dvou částí. Teoretická část se zabývala základy dysfagiologické problematiky, ale i novými trendy v dysfagiologii. Velký důraz byl kladen na praktické dovednosti, proto přednášky o možnostech rehabilitace proběhly formou video-kazuistik, které byly s kurzisty interaktivně řešeny. O možnostech využití protetiky v dysfagiologii zazněla přednáška prof. MUDr. Taťjány Dostálové, DrSc., MBA ze Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol. Praktická část kurzu nabídla možnost vidět průběh videofluoroskopie prováděné na radiodiagnostickém pracovišti FN Motol i průběh ambulance pro poruchy polykání, kde proběhla flexibilní endoskopická vyšetření polykání – FEES. Na závěr účastníci obdrželi certifikát účasti, opravňující na jejich pracovištích vykazovat kód 71330 pro FEES.

Děkujeme všem účastníkům za účast.


Za kolektiv dysfagiologického týmu FN v Motole
MUDr. Lucie Dostálová

Další aktuality
přejít na archiv aktualit