Obnovení screeningu sluchu novorozenců a dětí ve věku 5 let v České republice s účinnosti od 4. 5. 2020

Obnovení screeningu sluchu novorozenců a dětí ve věku 5 let v České republice s účinnosti od 4. 5. 2020

Covid Covid  Covid   - artpolka / Pixabay

Organizační opatření ČSORLCHHK ČLS JEP v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 pro screening sluchu novorozenců a dětí ve věku 5 let v České republice

datum vydání: 28. 4. 2020
účinnost: 4. 5. 2020

Určeno pro: lékaře ORL, foniatry, pediatry a neonatology

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace výskytu onemocnění COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 je doporučeno pokračovatdle standardních pravidel a metodiky:

  • ve screeningu a rescreeningu sluchu novorozenců
  • ve screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let u ORL lékaře nebo foniatra

Vlastní realizace všech screeningových vyšetření sluchu novorozenců a 5 letých dětí bude probíhat postupně v závislosti na regionálních podmínkách a dle průběžně aktualizovaných pravidel MZ ČR a vlády ČR dle vývoje epidemiologické situace v České republice.

Organizační opatření ČSORLCHHK ČLS JEP ke stažení zde (pdf)

Zpracoval:
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Prof. MUDr. Jan. Plzák, Ph.D.