COVID-19

Mimořádné opatření MZ ČR

Mimořádné opatření MZ ČR týkající se karantény zaměřené na zdravotnické pracovníky a na poskytovatele zdravotní péče

Indikace PCR vyšetření COVID-19 i pro ambulantní ORL lékaře

Informace pro ambulantní ORL lékaře – žádanka na diagnostický PCR covid-test

Přehled laboratorních metod vyšetření onemocnění COVID-19 – Indikace, úhrady a omezení indikace – stav k 29. 5. 2020.

Zapojení ambulantních ORL specialistů do testování na COVID-19 antigenními testy

Informace pro ambulantní lékaře – testování na COVID-19 antigenními testy

Očkování zdravotníku

Prioritní očkování zdravotníků (13. 1. 2021)

Seznam distribučních míst pro očkování zdravotníků na území hl.m. Prahy (13. 1. 2021)

Stanovisko KS-COVID

Stanovisko KS-COVID k testování COVID-19 bezpříznakových pacientů před přijetím k hospitalizaci, před léčebnými výkony a v souvislosti s překlady mezi poskytovateli zdravotní péče

Stěr z nosohltanu

Stěr z nosohltanu pro potřeby vyšetření PCR/antigenního testu k průkazu SARS-CoV-2 – technika, komplikace (21 .1. 2021)

Rinolikvorea po stěru z nosohltanu k průkazu SARS-CoV-2 (15. 1. 2021)

Tracheostomie

Doporučení ČSORLCHHK ČLS JEP a ČSARIM ČLS JEP pro chirurgickou tracheostomii a výměny tracheostomické kanyly během pandemie COVID-19 (4. 5. 2020)

British Laryngological Association – TRACHEOSTOMY GUIDELINE

Čich/chuť

Veřejná sbírka ORL společnosti na financování výzkumu poruch čichu a chuti v souvislosti s onemocněním COVID-19 – leták ke stažení

Internetové stránky věnované problematice poruchy čichu a chuti u onemocnění COVID-19

Poruchy čichu u COVID-19 – doporučení pro lékaře (23. 11. 2020)

Současný pohled na poruchy čichu a chuti u nemocných s COVID-19 (19. 10. 2020)

COVID-19 a čich/chuť (14. 4. 2020)

Anosmie jako projev COVID-19

Přehled výsledků studií zabývající se poruchou čichu u pacientů s COVID-19

Screening sluchu

Organizační opatření ČSORLCHHK ČLS JEP v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 pro screening sluchu novorozenců a dětí ve věku 5 let v České republice (AKTUALIZACE 28. 4. 2020)

Organizační opatření ČSORLCHHK ČLS JEP v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 pro screening sluchu novorozenců a dětí ve věku 5 let v České republice (23. 3. 2020)

Foniatrie a laryngologie

UEP Position Statement on EXIT-strategy of Phoniatric and Laryngological services: staying safe and getting back to normal after peak of COVID-19

Výzva k vyplnění dotazníku UEP

Ochranné pomůcky

Ochranný obličejový štít speciálně vyvinut pro ORL lékaře a specialisty

Tváří v tvář COVID-19: Zkušenosti a pocity otorinolaryngologů v České republice

Guha A, Plzak J, Chovanec M. Face to face with COVID-19: highlights of challenges encountered in various ENT practices across the Czech Republic (a national survey) [published online ahead of print, 2020 Aug 19]. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2020;1-6. doi:10.1007/s00405-020-06280-5

Guha A, Plzak J, Schalek P, Chovanec M. Extremely wicked, shockingly evil and undoubtedly COVID-19: the silent serial killer [published online ahead of print, 2021 Jan 3]. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021;1-6. doi:10.1007/s00405-020-06537-z

Další zajímavé odkazy/zdroje

LitCOVID – zdroj informaci o COVID-19

Doporučení Britské ORL společnosti

COVID-19 information and guidance YO-IFOS

Informace pro rinology – COVID-19

Informace pro otology – časová stratifikace chirurgických výkonů (British Society of Otology Surgical Priority Stratification)

COVID‐19 and the otolaryngologist – preliminary evidence‐based review (Vukkadala, N., Qian, Z.J., Holsinger, F.C., Patel, Z.M. and Rosenthal, E. (2020), COVID‐19 and the otolaryngologist – preliminary evidence‐based review. The Laryngoscope. Accepted Author Manuscript. doi:10.1002/lary.28672)

Olfactory and gustatory dysfunctions as a clinical presentation of mild‑to‑moderate forms of the coronavirus disease (COVID‑19): a multicenter European study (Lechien, J.R., Chiesa-Estomba, C.M., De Siati, D.R. et al. Olfactory and gustatory dysfunctions as a clinical presentation of mild-to-moderate forms of the coronavirus disease (COVID-19): a multicenter European study. Eur Arch Otorhinolaryngol (2020). https://doi.org/10.1007/s00405-020-05965-1)