COVID-19

Vzdělávání lékařů o nemoci COVID-19

  1. o onemocnění COVID-19
  2. o problematice očkování
  3. záznam z webináře Evidence based terapie COVID-19

Mimořádné opatření MZ ČR

Mimořádné opatření MZ ČR týkající se karantény zaměřené na zdravotnické pracovníky a na poskytovatele zdravotní péče (23. 9. 2020)

Indikace PCR vyšetření COVID-19 i pro ambulantní ORL lékaře

Informace pro ambulantní ORL lékaře – žádanka na diagnostický PCR covid-test (16. 9. 2020)

Přehled laboratorních metod vyšetření onemocnění COVID-19 – Indikace, úhrady a omezení indikace – stav k 29. 5. 2020.

Zapojení ambulantních ORL specialistů do testování na COVID-19 antigenními testy

Informace pro ambulantní lékaře – testování na COVID-19 antigenními testy (7. 12. 2020)

Informace k vykazování antigenních testů v rámci Antigenního odběrového centra (AOC) (4. 3. 2021)

Očkování zdravotníku

Prioritní očkování zdravotníků (13. 1. 2021)

Seznam distribučních míst pro očkování zdravotníků na území hl.m. Prahy (13. 1. 2021)

Očkování

Očkování dospělých pacientů proti onemocnění COVID-19 před plánovanými operačními výkony (30. 11. 2021)

Stanovisko KS-COVID

Stanovisko KS-COVID k testování COVID-19 bezpříznakových pacientů před přijetím k hospitalizaci, před léčebnými výkony a v souvislosti s překlady mezi poskytovateli zdravotní péče (12. 6. 2020)

Stěr z nosohltanu

Stěr z nosohltanu pro potřeby vyšetření PCR/antigenního testu k průkazu SARS-CoV-2 – technika, komplikace (21. 1. 2021)

Rinolikvorea po stěru z nosohltanu k průkazu SARS-CoV-2 (15. 1. 2021)

Informační podpůrná kampaň MZ ČR k duševnímu zdraví pro zdravotníky

Bližší informace k podpůrné kampani MZ ČR k duševnímu zdraví pro zdravotníky (26. 3. 2021)

Tracheostomie

Doporučení ČSORLCHHK ČLS JEP a ČSARIM ČLS JEP pro chirurgickou tracheostomii a výměny tracheostomické kanyly během pandemie COVID-19 (4. 5. 2020)

British Laryngological Association – TRACHEOSTOMY GUIDELINE

Čich/chuť

Léčba poruch čichu u onemocnění COVID-19 (aktualizace 2. 7. 2021)

Internetové stránky věnované problematice poruchy čichu a chuti u onemocnění COVID-19

Poruchy čichu u COVID-19 – doporučení pro lékaře (23. 11. 2020)

Současný pohled na poruchy čichu a chuti u nemocných s COVID-19 (19. 10. 2020)

COVID-19 a čich/chuť (14. 4. 2020)

Anosmie jako projev COVID-19

Přehled výsledků studií zabývající se poruchou čichu u pacientů s COVID-19

Screening sluchu

Organizační opatření ČSORLCHHK ČLS JEP v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 pro screening sluchu novorozenců a dětí ve věku 5 let v České republice (AKTUALIZACE 28. 4. 2020)

Organizační opatření ČSORLCHHK ČLS JEP v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 pro screening sluchu novorozenců a dětí ve věku 5 let v České republice (23. 3. 2020)

Foniatrie a laryngologie

UEP Position Statement on EXIT-strategy of Phoniatric and Laryngological services: staying safe and getting back to normal after peak of COVID-19

Výzva k vyplnění dotazníku UEP

Ochranné pomůcky

Ochranný obličejový štít speciálně vyvinut pro ORL lékaře a specialisty

Tváří v tvář COVID-19: Zkušenosti a pocity otorinolaryngologů v České republice

Guha A, Plzak J, Chovanec M. Face to face with COVID-19: highlights of challenges encountered in various ENT practices across the Czech Republic (a national survey) [published online ahead of print, 2020 Aug 19]. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2020;1-6. doi:10.1007/s00405-020-06280-5

Guha A, Plzak J, Schalek P, Chovanec M. Extremely wicked, shockingly evil and undoubtedly COVID-19: the silent serial killer [published online ahead of print, 2021 Jan 3]. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021;1-6. doi:10.1007/s00405-020-06537-z

Nepřímé nepříznivé účinky COVID-19 na ORL lékaře – závěrečná zpráva

Další zajímavé odkazy/zdroje

LitCOVID – zdroj informaci o COVID-19

Doporučení Britské ORL společnosti

COVID-19 information and guidance YO-IFOS

Informace pro rinology – COVID-19

Informace pro otology – časová stratifikace chirurgických výkonů (British Society of Otology Surgical Priority Stratification)

COVID‐19 and the otolaryngologist – preliminary evidence‐based review (Vukkadala, N., Qian, Z.J., Holsinger, F.C., Patel, Z.M. and Rosenthal, E. (2020), COVID‐19 and the otolaryngologist – preliminary evidence‐based review. The Laryngoscope. Accepted Author Manuscript. doi:10.1002/lary.28672)

Olfactory and gustatory dysfunctions as a clinical presentation of mild‑to‑moderate forms of the coronavirus disease (COVID‑19): a multicenter European study (Lechien, J.R., Chiesa-Estomba, C.M., De Siati, D.R. et al. Olfactory and gustatory dysfunctions as a clinical presentation of mild-to-moderate forms of the coronavirus disease (COVID-19): a multicenter European study. Eur Arch Otorhinolaryngol (2020). https://doi.org/10.1007/s00405-020-05965-1)