COVID-19 a ORL a chirurgie hlavy a krku v České republice 12. 6. 2020

COVID-19 a ORL a chirurgie hlavy a krku v České republice 12. 6. 2020

Coronavirus Virus Mask Corona  - Tumisu / Pixabay

Milé kolegyně, milí kolegové,

situace koronavirové pandemie v České republice je nadále příznivá. Postupně se uvolňují režimová opatření, otevírají se hranice, omezuje se povinnost nošení roušek na veřejnosti, jsou možné návštěvy v nemocnicích, počty COVID-19 pacientů vyžadujících hospitalizaci klesají, je obnovena elektivní lékařská péče a zrušena povinnost PCR vyšetření k vyloučení COVID-19 u hospitalizovaných pacientů (Stanovisko KS-COVID k testování COVID-19 bezpříznakových pacientů před přijetím k hospitalizaci, před léčebnými výkony a v souvislosti s překlady mezi poskytovateli zdravotní péče)

Věříme, že současná pandemie nám výrazně připomene důležitost ochrany sama sebe, abychom pak při plném vlastním zdraví mohli řádně poskytovat péči našim nemocným pacientům. Tím základním prvkem na této cestě je právě intenzivnější používání osobních ochranných prostředků (rouška, respirátor, brýle, štít, rukavice atd.), na které jsme si „díky“ COVID-19 zvykli.
Bereme v úvahu specifika zdravotnictví a epidemiologické situace v České republice (včetně regionálních odlišností v rámci našeho státu), proto nelze kompletně přebírat všechna doporučení odborných společností jiných států Evropy a světa.

Stále však pro Vás aktualizujeme webové stránky www.otorinolaryngologie.cz/covid-19, kde je k dispozici řada užitečných informací.

V současnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku v České republice shrnujeme:

  1. Doporučujeme užívání osobních ochranných prostředků a dezinfekce v závislosti na individuálním zhodnocení ošetřujícím lékařem se zvláštním důrazem na aerosol generující procedury.
  2. Laboratorní testování na COVID-19 není u všech ORL pacientů povinné, ale jeho indikace je zcela v rukou ošetřujícího lékaře (jak u lékařů akutní lůžkové péče, tak nyní nově i u ORL ambulantních specialistů – www.otorinolaryngologie.cz/covid-19).
  3. Doporučujeme před zahájením zdravotní péče u všech pacientů skríningové anamnestické vyšetření na přítomnost klinických příznaků COVID-19 a tzv. epidemiologickou anamnézu.

Obracíme se na Vás s nabídkou vyplnění dotazníku, který se týká ORL lékařů v období pandemie COVID-19. Dotazník připravili kolegové z Unie evropských foniatrů a adresují ho všem ORL lékařům a foniatrům v Evropě – dotazník.

Jsme rádi, že kromě obnovení léčebně-preventivní péče dochází i k obnově vzdělávacích akcí www.otorinolaryngologie.cz/odborne-akce, včetně specializačního vzdělávání (kurzy, stáže i zkoušky) www.otorinolaryngologie.cz/vzdelavani/atestace.

Jsme stále plně k dispozici ke konzultaci Vašich problémů a dotazů.
Těší nás, jak často tuto možnost využíváte.

Pevné zdraví přeje

Jan Plzák
předseda
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Další aktuality
přejít na archiv aktualit