Atestace

Shrnutí specializačního vzdělávání v ORL a chirurgii hlavy a krku

Podmínky pro získání specializované způsobilosti v ORL a chirurgii hlavy a krku dle novelizace vyhlášky č. 185/2009 Sb. platné od 1. 1. 2011 jsou:

 1. Zařazení do oboru specializace ORL (prostřednictvím webové aplikace EZP – https://ezp.mzcr.cz)
 2. Absolvování základního minim. dvouletého ORL kmene (ukončeného testem, následně je na základě žádosti dostupné na webu webu MZ ČR vydán certifikát o absolvování základního kmene)
 3. Absolvování minim. tříletého specializovaného výcviku v ORL dle Vzdělávacího programu
 4. Úspěšné složení atestační zkoušky
 • Stránky MZ ČR ohledně specializačního vzdělávání lékařů k nahlédnutí ZDE.
 • Atestační otázky jsou ke stažení ZDE.
 • Doporučená literatura ke stažení ZDE.
 • Podrobnější informace poskytují všechny lékařské fakulty, které jsou odpovědné za vedení specializačního vzdělávání. Přehledné informace (včetně návodu, jak postupovat, Vzdělávacích programů, atd.) lze nalézt např. ZDE.

Organizaci testů na konci základního ORL kmene a obhajoby atestační práce zajišťuje dle rozhodnutí Akreditační komise pro obor otorinolaryngologie Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole.
kontakt sekretářka: Monika Mikulášová, monika.mikulasova@fnmotol.cz, tel.: 224434311.

Vlastní atestační zkoušky probíhají na lékařských fakultách dle rozpisu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Dle výkladu § 5 vyhl. č. 188/2009 Sb., není možné, aby si lékaři dodatečně doplňovali praxi, kurzy a ostatní požadavky později než 30 dní před termínem atestace!

Změny od 1. 7. 2017

Novela zákona č. 95/2004 Sb. účinná od 1.7.2017 (ve znění zákona č. 67/2017 Sb.) upravuje podmínky pro lékaře zařazené do specializačního oboru ORL a chirurgie hlavy a krku po 1. 7. 2017.

 • 1. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů částka 110 zveřejněna Vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů – ke stažení ZDE
 • 21. 12. 2018 byl zveřejněn Vzdělávací program vlastního specializovaného výcviku (po kmeni) – ke stažení ZDE

Shrnutí změn:

 1. Délka kmene je prodloužena na minimálně 2,5 roku, struktura vzdělávání je bez výrazné změny. Kurz “Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku” odpovídá týdenní specializační stáži na závěr kmene na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM dle předchozího vzdělávacího programu. Kmen je nově zakončen ústní zkouškou.
 2. Délka vlastního specializovaného výcviku je zkrácena na minimálně 2,5 roku (celková délka specializačního vzdělávání, t.j. kmen + vlastní specializovaný výcvik je beze změny – minimálně 5 let). Struktura vzdělávání je bez výrazné změny, nově povinně zaveden kurz “Novinky v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku”, který odpovídá účasti na České ORL akademii.

26. 3. 2013
aktualizováno 15. 1. 2019

Jan Plzák