Podpora ČSORLCHHK ČLS JEP mladým ORL lékařům

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP podporuje vzdělávání a účast na vybraných ORL kongresech a seminářích pro mladé ORL lékaře do 35 let (česko-německé dny do 40 let) a cestovní granty pro mladé ORL lékaře do 35 let na týdenní stáže na prestižních pracovištích v Evropě.