Informace o členství

 • Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (www.cls.cz)
 • členem společnosti může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění
 • každý může být členem více odborných společností
 • bližší informace – stránky ČLS JEP.

Co vám členství v České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČSL JEP přinese?

 • Přístup k informacím z dění v oboru
 • Pozvánky na odborné akce
 • Předplatné časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie
 • Zvýhodněné registrační poplatky na celostátní kongresy ČSORLCHKK ČLS JEP
 • Pravidelný elektronický ORL zpravodaj na vaši e-mailovou adresu
 • Možnost získání ceny za nejlepší publikaci
 • Možnost získání cestovního grantu na zahraniční stáž
 • Možnost získat finanční podporu na vzdělávání
 • Medializace vašeho pracoviště
 • Zprostředkování informací a spolupráce s firmami

Výše členské příspěvku

Roční poplatek činí 720,-Kč.
Podrobnější informace naleznete zde

Jak se stát členem společnosti (co je třeba udělat?)

 • vyplnit online přihlášku
 • každému žadateli bude zaslán po schválení přihlášky výborem České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku dopis o potvrzení přijetí

Proces evidence členů společnosti – krok po kroku

 1. vyplnění přihlášky žadatelem
 2. potvrzení informačního emailu o přihlášení ke členství
 3. předložení přihlášky vědeckým sekretářem na výborové schůzi ORL společnosti a schválení členství výborem
 4. zaslání potvrzení o schválení členství vědeckým sekretářem žadatelům o členství
 5. odeslání potvrzených přihlášek na oddělení členské evidence ČLS JEP

Změny údajů, žádost o snížení poplatku
Dojde-li ke změně údajů členů společnosti (adresa, telefon, e-mail apod.), změna se hlásí prostřednictvím formuláře pro změnu údajů na oddělení členské evidence ČLS JEP. Uvítáme, pošlete-li změnu navíc i na adresu vědeckého sekretáře.
Stejným způsobem lze požádat na zvláštním formuláři o snížení členských poplatků společnosti (o 100,- Kč) – více informací zde.

Formuláře:
Přihláška do ORL společnosti [odkaz]
Žádost o změnu údajů [odkaz]
Žádost o snížení členských poplatků [odkaz]