• 4. 5. 2020 Doporučení ČSORLCHHK ČLS JEP a ČSARIM ČLS JEP pro chirurgickou tracheostomii a výměny tracheostomické kanyly během pandemie COVID-19 [PDF]
  • 5. 12. 2019 Indikační kritéria pro implantovatelné sluchové pomůcky – AMEI [PDF]
  • 5. 12. 2019 Indikační kritéria pro implantovatelné sluchové pomůcky – BAHD [PDF]
  • 5. 12. 2019 Indikační kriteria pro implantovatelné sluchové pomůcky – CI [PDF]
  • 23. 5. 2018 Doporučený postup předoperačního vyšetření před adenotomií a tonzilektomií u dětí [PDF]
  • 8. 6. 2016 Stanovisko výboru ČSORLCHHK ČLS JEP k problematice náležitostí poukazu při výdeji sluchadla mimo rámec zdravotního pojištění [PDF]
  • 31. 3. 2016 Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (aktualizace) [PDF]
  • Evropský konsensus o rhinosinusitidě a nosní polypóze 2012 (EPOS) [PDF]
  • 24. 6. 2013 Vyšetření čichu pomocí testu parfémovaných fixů [PDF]
  • 26. 4. 2013 Hlášení nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel obecnímu úřadu [PDF]