Zpráva z Kurzu chirurgie příušní žlázy v Olomouci

Zpráva z Kurzu chirurgie příušní žlázy v Olomouci

(Olomouc, 18-19. září 2014)

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pořádá celou řadu kurzů, jejichž součástí jsou i živé přenosy z operačních sálů. Možností pro mladé lékaře získávat další chirurgické dovednosti preparací na kadaverech je minimum a jsou často velmi nákladné. Olomoucká ORL klinika se proto rozhodla zorganizovat Kurz chirurgie příušní žlázy.

Hlavním odborným garantem byl prof. Stárek dlouhodobě se zabývající diagnostikou, léčbou a histopatologií nemocí slinných žláz. Lektory kurzu byli dále MUDr. Břetislav Gál (Fn U svaté Anny Brno) a prim. Ivan Pár (Kroměříž). Během kurzu byl zajištěn kvalitní digitální přenos (zajistila firma Radix) z operačních sálů, jehož komentář doplňoval přednášky akce se účastnících odborníků.

Kurz chirurgie příušní žlázy v Olomouci

Prof. Miroslav Heřman (Olomouc) přiblížil význam zobrazovacích metod v diagnostice nádorů příušní žlázy. MUDr. Ladislava Kučerová (Olomouc) hovořila o významu aspirační cytologie u salivárních tumorů. Jediná zahraniční lektorka MUDr. Katarína Obtulovičová (Ružomberok) poukázala na molekulárně-patologické aspekty agresivity recidivujícího pleomorfního adenomu. MUDr. Jana Strážnická (Olomouc) přednášela o možnostech radioterapie a chemoterapie u nádorů slinných žláz. MUDr. Richard Salzman (Olomouc) shrnul úvod do chirurgické problematiky příušních žláz a na pitevnách prezentoval manuál samotné disekce.

Díky výborné spolupráci s Výcvikovým tréninkovým a edukačním centrem při Univerzitě Palackého v Olomouci byla možnost využít pro nácvik operačních přístupů moderní prostory Ústavu normální anatomie Lékařské fakulty v Olomouci. Každý účastník měl k dispozici jednu stranu kadaveru fixovaného v nedráždivém roztoku Účastníci kurzu nacvičovali identifikaci hlavního kmene, antero- i retrográdní preparaci ramifikace lícního nervu a jeho elevaci při odstraňování tumorů hlubokého laloku parotis.

Účastníci kurzu

Všem účastníkům i přednášejícím děkujeme za účast. Věříme, že jak odborná stránka,tak i doprovodný program kurzu splnil jejich očekávání. Těšíme se na setkání na dalších odborných akcích organizovaných olomouckou ORL klinikou.

MUDr. Richard Salzman, Ph.D.
ORL klinika FN Olomouc
2.10.2014

Další aktuality
přejít na archiv aktualit