Zpráva z XV. kongresu mladých otorinolaryngológov v Košicích

Zpráva z XV. kongresu mladých otorinolaryngológov v Košicích

XV. kongres mladých otorinolaryngologů pořádalo pracoviště ORL kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košicích v hotelu Dália 23. – 25. října 2014. Na společnou akci českých a slovenských ORL lékařů do 35 let pořádanou každé dva roky střídavě v České republice a na Slovensku přijelo 84 účastníků, z toho 31 z ČR.

Část lékařů se účastnila předkongresové live-surgery, při níž prof. Kovaľ demonstroval operaci vestibulárního schwannomu translabyrintovým přístupem.

Na zahajovacím večeru zazněly vyzvané přednášky prof. Kovaľa (Neurovaskulárny konflikt n. V, n. VII, n. VIII, n. IX), prof. Profanta (Vývoj a súčasné indikácie pre implantovateľné naslúchadlá) a doc. Doležala (Rekonštrukcia defektov hypofaryngu a prednej steny krku). Pátek a sobotní dopoledne přednášeli účastníci prezentace rozdělené do bloků Laryngologie, Onkologie, Rinologie, Otologie, Otologie a audiologie, ORL u pediatrického pacienta, Akutní stavy a Varia. Kromě přednášek proběhla rovněž posterová sekce.

Na základě hlasování účastníků byly oceněny tři nejlepší přednášky (Balogová Z. a spol.: Primoinzerce hlasové protézy u pacientů po totální laryngektomii, Staníková L. a spol.: Přínos sialendoskopie u nemocí slinných žláz – 4-leté zkušenosti, Syrovátka J. a spol.: Oro-facio-digitální syndrom a nezvyklá úloha ORL lékaře v perinatologické péči) a tři nejlepší postery (Hrabovčinová M. a spol.: Idiopatická otolikvorea, Hudáková L. a spol.: Parézy tvárového nervu pri otitídach, Bercíková B. a spol.: Furunculus nasi – kazuistika).

Mladí ORL lékaři si na „začátečnickém“ kongresu mohli vyzkoušet prezentaci vlastní přednášky i následnou diskusi, a to jak v roli přednášejících, tak v roli posluchačů v auditoru. Přestože na některých přednášejících byla jistá nervozita znát, přesto úroveň sdělení byla velmi dobrá a některé výkony zcela bez problému obstojí na velkých kongresech.

Další XVI. kongres mladých otorinolaryngologů s navazující 3. Českou ORL akademií bude pořádat pracoviště Otorinolaryngologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava v termínu 6. – 8. října 2016. Budeme se těšit na vaši hojnou účast.

 

Michal Černý
Sekce mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK

Timea Koštialová
Vladimír Želizňák
Organizátoři XV. kongresu mladých otorinolaryngológov

Další aktuality
přejít na archiv aktualit