1. Česká ORL akademie proběhla

1. Česká ORL akademie proběhla

V prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové proběhla 3. – 4. října 2014 1. Česká ORL akademie. Filozofie této akce spočívala v komplexním zpracování čtyř vybraných tematických bloků ORL odbornosti v rozsahu doporučeném pro atestační zkoušku. Vzdělávací akce se zúčastnilo celkem 125 účastníků, z nichž bylo 78 rezidentů v přípravě k atestaci.

První blok Karcinom orofaryngu a dutiny ústní garantovaném prof. Klozarem (FN Motol) a spolupřednášeném Dr. Zábrodským (FN Motol) a Dr. Vošmikem (FN Hradec Králové) byla postupně probrána incidence, epidemiologie a symptomatologie onemocnění, chirurgické aspekty anatomie dutiny ústní a orofaryngu, diagnostika onemocnění, rozvaha volby léčebné modality, chirurgické a nechirurgické léčebné postupy a novinky týkající se významu HPV infekce v etiologii orofaryngeálních karcinomů.

V druhém bloku (garant prof. Chrobok, spolupřednášející Dr. Černý, FN Hradec Králové) byla probrána problematika periferních obrn lícního nervu, a to zejména se zaměřením na intratemporální úsek lícního nervu. Po uvedení klinické anatomie včetně detailního zobrazení na CT a MRI a topodiagnostiky porušené funkce nervu byly postupně diskutovány netraumatické a traumatické obrny a možnosti chirurgické léčby, vše doplněné o pestré videoukázky a kazuistická sdělení.

Mezi pátečním prvním a druhým blokem proběhla také posterová sekce, při níž 13 aktivních účastníků ve formátu 3 minuty prezentace a 2 minuty diskuse představilo svá posterová sdělení, která byla jednak dopředu vyvěšena na webové stránce akce (www.orlakademie.cz) a dále byla účastníkům akademie k dispozici na elektronickém panelu v kuloárech.

Na základě hodnocení odborných garantů byly oceněny 3 nejlepší postery – Primoinzerce hlasové protézy u pacientů po totální laryngektomii (Balogová Z. a spol.), Využití Narrow Band Imaging (NBI) v diagnostice lézí hrtanu (Staníková L. a spol.) a Skórovací systém FEES (Černý M. a spol.), a dvě nejlepší ústní prezentace posteru – Rhinophyma – patofyziologie, diagnostika, léčba (Uhercová D. a spol.) a Imunitní profil u pacientů s HPV-asociovanými a neasociovanými karcinomy hlavy a krku (Lukešová E. a spol.). Každý oceněný získal 2 knihy z edice Medicína hlavy a krku z nakladatelství Tobiáš.

Sobotní program otevřel blok Benigní léze hrtanu (garant doc. Komínek, spolupřednášející Dr. Zeleník, FN Ostrava). Přehledným způsobem byla účastníkům prezentována anatomie a fyziologie hrtanu, diagnostické metody, komplexní přehled benigních lézí a jejich řešení, základy mikrochirurgie hrtanu, a některé specifické klinické jednotky – papilomatóza hrtanu, laryngokély a extraezofageální reflux. Celý blok byl bohatě ilustrován videoukázkami patologií a jejich chirurgických řešení.

Poslední blok byl věnován akutním a chronickým rinosinusitidám (garant prof. Plzák, spolupřednášející Dr. Kratochvíl, FN Motol, a Dr. Novosad, FN Hradec Králové). Lektoři prezentovali rozdělení sinusitid, detailně probrali vyšetřovací metody v rinologii a doporučené postupy terapie na základě EPOSu, zmínili alergologické aspekty onemocnění a zakončili blok komplikacemi rinosinusitid a koncepcí, indikacemi a kontraindikacemi funkční endonazální chirurgie nosu FESS.

Akce byla uspořádána za laskavé podpory generálního partnera GlaxoSmithKline, partnerů RhinoHorn, Medin a Hospimed a ostatních vystavovatelů.

Z ohlasů účastníků vyplývá, že nový styl vzdělávací akce vyplnil mezeru v již pořádaných odborných akcích ORL odbornosti a byl přínosný nejen pro rezidenty v přípravě k atestaci, ale i pro zkušené lékaře z ambulantních praxí, pro něž byl příležitostí k oprášení znalostí a doplnění aktuálních novinek a trendů v diagnostice a terapii. Podrobnější výsledky z dotazníků spokojenosti od účastníků budou využity k zlepšení kvality druhého ročníku ORL akademie, který se bude konat 2. – 3. října 2015 pod záštitou Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

MUDr. Michal Černý, Ph.D.
Sekce mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK ČLS JEP
info@mladiorl.cz