Zpráva z konference ISIAL v Dubaji

Zpráva z konference ISIAL v Dubaji

Mezinárodní interdisciplinární společnost pro onemocnění slinných žláz (MSGS- Multidisciplinary Salivary Gland Society) a Mezinárodní společnost pro sialendoskopii (ISIAL) představované prof. Francisem Marchalem (Ženeva) byly zaštiťujícími orgány 2nd ISIAL konference konané 15. – 17. 1. 2020 v Dubaji, Spojených arabských emirátech.

MSGS i ISIAL jsou mezinárodní organizace sdružující odborníky z celého světa, proto byla jako místo konání konference vybrána Dubaj a konference  byla přidružena k panarabské GCC konferenci sdružující hlavně země z oblasti Perského zálivu. Velmi zajímavým aspektem velmi intenzivně pojaté, ale zároveň úzce zaměřené konference byla početná skupina zvaných řečníků. Velké množství přednesených sdělení velmi věrohodně odráželo úroveň a rozvoj sialendoskopie v různých částech světa.

Program pokryl všechny aspekty související se zaváděním a užíváním sialendoskopie včetně otázek úhrad výkonů zdravotními pojišťovnami. Jako jeden ze zvaných řečníků mohu potvrdit, že probírané otázky byly nesmírně obohacující a pomohly konsenzuálně sjednotit některé odlišnosti v úhlech pohledu na tuto problematiku.

Pozn.: Fotografie ze slavnostního zahájení, kde prof. Francis Marchal (prezident ISIAL a MSGS) přebírá čestné uznání z rukou pořádajícího výboru EROC a GCC konference.

MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.

člen Salivární sekce ČSORLCHHK ČLS JEP

Další aktuality
přejít na archiv aktualit