Mezinárodní „Swallowing Awareness Day“

Mezinárodní „Swallowing Awareness Day“

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

18.3.2020 je datem, kdy proběhne mezinárodní Swallowing Awareness Day. Jde o celosvětovou akci, která by měla v prvé řadě upozornit na problém obtížného polykání.

Dysfagie v různé tíži může postihnout prakticky kohokoli a kdykoli. Prevalence polykacích obtíží je velmi obtížně odhadnutelná. Je nepochybné, že procento zasažené části populace vzrůstá se zvyšujícím se věkem. Podle některých studií by mohlo jít o 15-35 % populace ve věku nad 50 let. Ještě mnohem vyšší procento postižených je mezi pacienty s chronickými neurologickými onemocněními či u klientů na lůžkách následné péče.

Mnoho pacientů však vůbec netuší, že chronické polykací obtíže jsou onemocněním, které se dá diagnostikovat a v některých případech úspěšně léčit. Není tedy vůbec nutné strádat důsledky dysfagie po celý zbytek života.

Jak bylo již uvedeno výše, cílem akce je zvýšit povědomí o problematice obtížného polykání jak mezi zdravotnickými pracovníky, tak mezi laickou veřejností. K aktivitě je možné se zapojit zveřejněním příspěvků s vlastními zkušenostmi s léčbou dysfagických pacientů či s odkazy na centra zajišťující diagnostiku a terapii na sociálních sítí s uvedením symbolů #dysphagia a/nebo #SwallowAware2020.

V ČR by bylo vhodné se k akci připojit také medializací „Dne otevřených dveří“ s nabídkou vyšetření pacientům se subjektivní poruchou polykání na všech ORL pracovištích. Seznam participujících bude uveřejněn na stránkách www.dysfagie.cz. Pro podrobnější a komplexnější diagnostiku pak lze pacienty objednat v centrech pro poruchy polykání, jejichž adresy a kontaktní informace jsou uvedeny tamtéž.

 

MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.

MUDr. Michal Černý, Ph.D.

za Laryngologickou sekci ČSORLCHHK ČLS JEP

 

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.

za Sekci pro foniatrii a audiologii ČSORLCHHK ČLS JEP

Další aktuality
přejít na archiv aktualit