Celostátní foniatrický seminář

Celostátní foniatrický seminář

V sobotu 8. 2. 2020 proběhl v pořadí první celostátní foniatrický seminář v roce 2020 pořádaný Sekcí pro foniatrii a audiologii České společnosti ORLCHHK ČLS JEP a Audio-Fon centrem, konaný v posluchárně Filozofické fakulty v Brně. Mottem bylo „Sluchadlo versus kochleární implantát – děti na pomezí obou technologií“.

126 účastníků si vyslechlo celkem 9 odborných sdělení. Po krátkém úvodu, v němž byla zopakována obecně známá fakta týkající se sluchové funkce, přednesl Radan Havlík kazuistiku fittingu špičkového digitálního sluchadla aktuální technologie u 9měsíčního dítěte postiženého oboustrannou velmi těžkou sensorineurální sluchovou vadou.  Navázala Dagmar Hošnová  pojednáním o volbě korekční modality u dětí stojících na pomezí indikace obou zmíněných technických řešení. O validitě výsledků vyšetření vizuálně posílenou audiometrií referovala Lenka Hricová, o pohledu surdopeda na indikaci kochleární implantace u toho kterého konkrétního dítěte pak Radka Horáková. První polovinu semináře završila Pavla Weberová analýzou možných příčin, proč v ojedinělých případech efekt kochleární implantace nesplní očekávání jak z hlediska sluchové percepce, tak komunikačního potenciálu a vývoje řeči.

Druhou polovinu semináře zahájil Milan Urík prezentací Komplexního implantačního centra pro sluchově postižené Brno. Následovaly dvě technické přednášky, v nichž měli posluchači příležitost se detailně dozvědět o přínosu bezdrátových technologií pro efekt sluchadel a kochleárních implantátů (Jakub David) a jejich konektivitě (Jan Odstrčilík senior).

V závěrečném sdělení pojednal Mojmír Lejska o koncepci center, která mají za úkol zajistit komplexní péči pedaudiologickou, surdopedickou, logopedickou a technickou. Řízená diskuse byla doplněna četnými dotazy z pléna, následné debaty v kuloárech byly dokladem toho, že seminář byl pořádán na téma vysoce aktuální.

MUDr. Radan Havlík, Ph.D.

Další aktuality
přejít na archiv aktualit