Zpráva z 10. ročníku kongresu Winter Days of Laryngology

Zpráva z 10. ročníku kongresu Winter Days of Laryngology

Ve dnech 22.-25. 1. 2020 jsem se zúčastnil jubilejního 10. ročníku kongresu Winter Days of Laryngology, který se již tradičně koná v tomto termínu v malém centru kantonu Valais. Duší akce je trojice významných osobností na poli laryngologie, a to profesor Marc Remacle (Lucembursko), dr. Gautier Desuter (Brusel) a bostonský laryngolog Ramon Franco (Boston).

Schéma kongresu je velmi netypické v tom, že se snaží o velmi neformální interakci mezi hvězdami světové laryngologie a účastníky. Počet přihlášených je omezen na cca 70, program je zpravidla zaměřen na 2-3 aktuální problémy, se kterými se setkáváme. Spektrum pozvaných řečníků zaručuje také pohled do budoucna, tedy představení vizí a špičkových experimentálních prací výzkumných týmů z celého světa.

V letošním roce byli hlavními hosty doc. Caren B. Zur z Filadelfie, doc. Michael Pittman z New Yorku a doc. Christian Gestreau z Marseille. Z osobních důvodů bohužel nemohl přicestovat prof. Christian Sittel ze Stuttgartu. Caren Zur je specialistkou hlavně na problematiku dýchacích cest u pediatrické populace, přednesla několik přednášek rozebírající problematiku dětských stenóz dýchacích cest, současného pohledu na reinervace hrtanu u pediatrické populace a výsledky velmi zajímavé studie hodnotící efekty systémové aplikace bevacuzimabu u dětských pacientů s těžkými formami papilomatózy dýchacích cest. Michael Pittman se zabýval hlavně problematikou neurolaryngologie, spasmodické dysfonie a výzkumu zaměřeného na využití neurotransmiterů modifikujících rychlost a směřování regenerace periferních nervů. Obrovským překvapením pak byla dvojice přednášek Christiana Gestreau na téma kortikální a subkortikální kontroly a koordinace polykání a dýchání. Dr. Gestreau je neurofyziolog, jehož pohled na fungování a koordinaci polykání a dýchání je velmi odlišný od našeho a jeho prezentace rozhodně byla vyvrcholením odborného programu. Toho se dále účastnily další ikony laryngologie jako prof. Marcus Hess (Hamburk), dr. Ton Langeveld (Leiden), dr. Jennifer Anderson (Toronto) a samotní organizátoři akce.

Mítink se konal pod záštitou Evropské laryngologické společnosti, kterou zde zastupovala Elisabeth Sjögren (Leiden), současný vědecký sekretář ELS. Jak jsem zmínil v úvodu, akce má velmi neformální charakter a vytváří velmi dobré prostředí pro vytváření a utužování kontaktů na lidské i odborné úrovni.

Pozn: na fotografii je Christian Gestreau z Marseille, který je zmíněn v textu zprávy.

MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.

za Laryngologickou sekci ČSORLCHHK ČLS JEP

Další aktuality
přejít na archiv aktualit