Zpráva z IPVZ kurzu: Narrow Band Imaging

Zpráva z IPVZ kurzu: Narrow Band Imaging

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN v Motole pořádala ve dnech 29. – 30. 10. 2015 pravidelný kurz IPVZ zaměřený na možnosti využití videoendoskopie s Narrow Band Imaging v diagnostice neoplastických a preneoplastických slizničních lézí. 

První den byly v programu kombinovány přednášky a praktická část. Přednášku o technických principech NBI endoskopie přednesl as. MUDr. Michal Zábrodský a o praktickém využiti NBI endoskopie v ambulantním režimu as. MUDr. Petr Lukeš, Ph.D. V druhé části byli účastníci přítomni na vyšetřovně, kde mohli sledovat využití NBI endoskopie přímo v praxi. 

Druhý den probíhal program kurzu na operačním sále, kde účastníci sledovali možnosti intraoperačního užití zvětšovací NBI endoskopie při direktních laryngoskopiích a využití laserové chirurgie při chordektomiích. Program byl uzavřen přednáškou věnovanou možnostem využití NBI endoskopie v diagnostice slizničních lézí nosních dutin, VDN a nosohltanu (as. MUDr. Michal Zábrodský).

Děkujeme všem účastníkům za příjemné společně strávené dva dny a těšíme se opět za rok při dalším NBI kurzu. 

As. MUDr. Petr. Lukeš, Ph.D.