28. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie

28. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie

Letošního kurzu se celkem zúčastnilo 38 lékařů, 22 z nich mělo možnost preparačního kurzu na kadaveru. 

První dva dny kurzu byly věnovány základní problematice endoskopické endonazální chirurgie: Teoretické přednášky se týkaly obecné koncepce FESS, anatomie a fyziologie nosu, CT anatomie, problematiky indikace FESS, anestézie, instrumentária, pooperačního ošetřování, výkonů na dolní skořepě, atd. Živé přenosy ze sálu ukázaly účastníkům výkony: různé techniky supraturbinální antrostomie, etmoidektomie, sfenoidotomie, frontální sinotomie, turbinoplastika (laserem, radiofrekvenční chirurgií, shaverem), argonplazmakoagulace u m. Rendu-Osler-Weber, atd. Instruktážní kurzy se zaměřily na problematiku ambulantní endoskopie, praktického nácviku použití shaveru a demonstraci navigačních systémů (optického i dvou elektromagnetických). 

Druhé dva dny kurzu byly věnovány problematice pokročilé endoskopické endonazální chirurgie. Předneseny byly přednášky o přístupech do čelní dutiny, problematice nádorů nosu a VDN (benigní – zejména o invertovaném papilomu, juvenilním angiofibromu nosohltanu a adenomu hypofýzy; maligní s důrazem na limity endoskopických technik), průběžně bylo probráno řešení komplikací FESS. Z operačního sálu byly přenášeny např. revizní operace pro chronickou rinosinusitidu s polypy, frontální sinotomie Draf 2 pro frontoorbitální mukokélu, rozsáhlá endonasání resekce dvouložiskového karcinomu VDN postihující téměř celou maxilární dutinu včetně postižení přední stěny a v druhém ložisku etmoidy s origem v čichové oblasti (tento výkon vzhledem ke komplikované anatomii, značné progresi tumoru, peroperačnímu zjištění dvou ložisek a výraznému krvácení trval nakonec nepředpokládaných 8 hod, ale nebylo nutno výkon konvertovat do zevního přístupu. Jeden z účastníků kurzu vytrval u sledování živého přenosu až do konce operace!). Některé z operací byly vedeny s využitím navigačních přístrojů, použit byl elektromagnetický i optický systém navádění. 

Preparační kurz na kadaverech byl rozdělen do dvou běhů po 11 účastnících pod vedením zkušených lektorů. Lékaři si mohli prakticky nacvičit zacházení s endoskopickými endonazálními instrumenty a vyzkoušet či procvičit operační postupy. I letos byla kapacita preparačního kurzu zcela naplněna.

 kadaver

Odborné přednášky přednesli jak pracovníci pořádajícího pracoviště, tak také hosté: as. Zuzana Balatková, as. Jaroslav Betka, Prof. Ivan Hybášek (bývalý přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové), dr. Jan Kastner (Ušní, nosní, krční ambulance Kastner s. r. o), as. Adam Kešner, as. Vít Kratochvil, as. Jiří Najbrt (Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN v Motole), Prof. Jan Plzák, Doc. Jan Vokurka (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Univerzita Umeå, Švédsko), dr. Milan Svoboda (Oddělení ušní, nosní, krční, České Budějovice). Operační výkony vedli domácí i hostující chirurgové: dr. Jan Kastner, as. Vít Kratochvil, Prof. Jan Plzák, Doc. Jan Vokurka, prim. Pavel Vrabec (ORL odd. Kolín), as. Petr Schalek (Otorinolaryngologická klinika FNKV, Praha).

Díky podpoře firem Storz – RADIX CZ, Hospimed, Olympus, Brainlab, Surgipa Medical, Medtronic Czechia, Petr Lukáš-Rhinohorn, West Medical měli možnost účastníci kurzu seznámit se na stáncích firem a poté i vidět při operačních výkonech široké spektrum instrumentů, různé typy laserů, shaverů (včetně nožů se zabudovanou koagulací), fréz, endoskopů, kamer a videověží (včetně softwarového zlepšení kvality obrazu), radiofrekvenčních technik, navigačních systémů s optickým i elektromagnetickým naváděním), atd.

Společenský program kurzu obsahoval dvě večeře účastníků kurzu s lektory. 

V odpoledních hodinách třetího dne kurzu proběhlo přednáškové Rinologické odpoledne, odborná schůze Rinologické sekce České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Zazněly přednášky Schalek P. (FNKV Praha): Frontální sinotomie Draf III – současné indikace, Plzák J. (FNM Praha): Endoskopická chirurgie adenokarcinomu VDN, Svoboda M. (České Budějovice): Estezioneuroblastom VDN – kazuistika, Vokurka J. (Umea): Co je SCUAD?

 28. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie nabídl účastníkům odborný program umožňující načerpat značné množství teoretických i praktických poznatků a zkušeností skloubením teoretických přednášek, instruktážních kurzů, videodemonstrací, živých přenosů z operačního sálu (celkem 9 operací v délce trvání 15 min až 8 hod) a vlastního nácviku práce s instrumentáriem a preparací na kadaveru.

Příští ročník kurzu se bude konat ve dnech 8. -11. listopadu 2016. 

Za pořadatele Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.