Kurz septoplastika

Kurz septoplastika

Kurz Septoplastika – současné trendy

 

Dne 15.10.2015  proběhl na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol v Praze, pod vedením as. MUDr. Miloše Taudyho, pravidelný kurz IPVZ věnovaný současným trendům chirurgie nosního septa. Kurzu se zúčastnilo 7 lékařů.

Přednášejícími byli, krom vedoucího kurzu, prim. MUDr. Pavel Vrabec, as. MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D., as. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.

V rámci kurzu zazněly přednášky věnované anatomii nosního septa, možnostem vyšetření nosní neprůchodnosti,  prezentovány byly moderní chirurgické postupy. Rozebrány byly rovněž indikace septoplastiky a nechyběly ani živé přenosy z operačního sálu.

V komorní atmosféře účastníci využili  možnosti setkat se a diskutovat se zkušenými operatéry. Věříme, že kurz přispěl k prohloubení znalostí a dovedností zúčastněných  otorinolaryngologů.

Příští kurz se bude opět konat na podzim roku 2016.

 

MUDr. Vít Kratochvil

Další aktuality
přejít na archiv aktualit