IPVZ kurz: Současné trendy v otochirurgii

IPVZ kurz: Současné trendy v otochirurgii

Ve dnech 16. a 17. září 2015  proběhl na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol v Praze pravidelný kurz IPVZ věnovaný moderním trendům v otochirurgie. Kurzu se zúčastnilo 13 lékařů.

Přednášejícími byli as.MUDr. Jan Kluh, as.MUDr. Jan Bouček, Ph.D., as.MUDr. Oliver Profant, Ph.D. a as.MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.

V rámci kurzu zazněly přednášky věnované aplikované anatomii temporální kosti, zejména ve vztahu k možným operačním přístupům a komplikacím, možnostem moderní audiologické diagnostiky, rozdělení základních operačních přístupů, moderním obliteračním technikám i možnostem tympanoplastik a stapedoplastik. Zahrnuta byla i témata týkající se novinek v implantační chirurgii, středoušních aktivních implantátů a jejich indikacím. Probrány byly i možnosti chirurgického řešení vestibulárních obtíží a na závěr zaznělo sdělení na téma nestandardních průběhu po ušních operacích. Živě, přímým přenosem z operačního sálu, byly prezentovány diskutované chirurgické postupy, se vstupy a diskuzí mezi operatérem a účastníky.

Velmi cenná byla diskuze mezi přednášejícími a účastníky vycházející ze zkušeností různých pracovišť a různých operatérů. Kurz byl pozitivně přijat.

Příští kurz se bude opět konat na podzim roku 2016.

 As. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.