Zpráva z 1st Annual ENT Masterclass® Europe

Zpráva z 1st Annual ENT Masterclass® Europe

Ve dnech 14.-16. září 2016 proběhl v Berlíně 1. ročník ENT Masterclass.

Jedná se o největší ORL tréninkový program pro ORL lékaře, který je zdarma. Kurz je vhodný jak pro lékaře před atestací, tak pro lékaře po atestaci. Detaily o současné a dalších plánovaných výcvikových akcích najdete na http://www.entmasterclass.com/ V tomto proběhlém kurzu byla probrána řada aktuálních a důležitých témat z ORL. Kurz byl rozdělen do 4 půldenních bloků (dětská ORL, otologie, rhinologie, plastická chirurgie obličeje a chirurgie hlavy a krku). Akce byla koordinována a zaštítěna Prof. Oliverem Kaschkem z Berlina. Konala se ve starobylé přednáškové budově Kaiserin Friedrich-Haus.

Bloky byly velmi dobře rozvrženy a přednášky koncipovány. Přednášející vždy uvedli dané téma a následně zevrubně rozebrali aktuální problematiku a možnosti léčby. Na závěr přednáškového bloku vždy následovala hodnotná diskuse. 

Jedinou stinnou stránkou bylo velmi krásné počasí.

 

 

 

Za účastníky výcvikového kurzu

 Jaroslav Sýba

 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

1.lékařská fakulta, Univerzita Karlova  a  Fakultní nemocnice v Motole, Praha

katedra otorinolaryngologie IPVZ