IFHNOS World Tour 2016

IFHNOS World Tour 2016

Ve dnech  5. až 7. října 2016 proběhla v  hotelu Pyramida pražská zastávka IFHNOS World Tour. Jde o globální program postgraduálního vzdělávání, jehož cílem je šíření znalostí v oboru chirurgie hlavy a krku, radioterapie a onkologie v celém světě. Program se opakuje každé 2 roky vždy přibližně v 8 městech, kam  přijíždí skupina cestujících lektorů, kteří se na místě setkají s regionálními experty. Tento model umožňuje výměnu názorů a diskusi o regionálních odchylkách v diagnostice a léčbě. Členy skupiny cestujících lektorů v Praze byli Jatin Shah,, Ashok Shaha a Nancy Lee všichni z Memorial Sloan Ketering Cancer Center z New Yorku, dále Lisa Licitra z Istituto Nazionale dei Tumori, Milano, Carol Bradford z University of Michigan a Claudio Cernea z University Sao Paulo. Z evropských expertů se účastnil Andreas Dietz z Lipska, Hans Eckel z Klagenfurtu, Richard Simo z Londýna, Luca Calabrese z Milána, Antii Makitie z Helsinek a Miroslav Tedla z Bratislavy. Edukační program zahrnoval většinu problematiky nádorů hlavy a krku a byl vhodně doplněn kasuistikami, které byly připraveny mladšími lékaři z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole. V diskusích nad jednotlivými případy se setkávali cestující lektoři, regionální experti a místní odborníci, ke kterým patřili Michaela Jirkovská, Jaromír Astl, Martin Chovanec, Jan Plzák, Michal Zábrodský a Jan Klozar.

Zúčastnilo se včetně přednášejících celkem 212 lékařů různých specializací. Pražská zastávka IFHNOS World Tour byla určena především pro Evropu, nicméně přijeli i kolegové z mnoha mimoevropských států, celkem byli účastníci ze 41 zemí.

Náročný dvou a půl denní program splňoval nejnáročnější požadavky a zdůraznil moderní multidisciplinární přístup k nádorům hlavy a krku. Zároveň byl velmi atraktivní, takže udržel pozornost převážné většiny posluchačů od rána až do večerních hodin. Přítomní ocenili příležitost seznámit se s vedoucími osobnostmi oboru, poslechnout si jejich přednášky a zúčastnit se na diskusích o klinických případech a obecných otázkách onkologie hlavy a krku. Domníváme se, a ohlasy po skončení akce o tom svědčí, že akce bohatě splnila své poslání a přispěla k rozvoji znalostí o léčbě nádorů naší oblasti.

 

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.