FOURTH EUROPEAN HEAD & NECK CANCER AWARENESS WEEK

FOURTH EUROPEAN HEAD & NECK CANCER AWARENESS WEEK

V rámci letošního celoevropského týdne prevence a včasné diagnostiky nádorů hlavy a krku (http://makesensecampaign.eu)  19. – 23. září proběhla řada akcí na různých místech republiky.

Obecně byla kampaň cílena do několika směrů. Nejvíce akcí proběhlo se zaměřením na laickou veřejnost. Byly to dny otevřených dveří na klinikách (Hradec Králové, Brno) nebo akce směřující k aktivnímu vyhledávání rizikových skupin, například vyšetřovací stan na náměstí v Benešově, nebo vyšetřování rizikových klientů v azylovém domě tamtéž. Motolská klinika se vypravila vyšetřovat do žižkovských hostinců, což bylo mediálně pokryto (i když poněkud bulvárně) televizí Nova a deníkem Blesk. Uvedené akce nemají ani tak význam v pomoci konkrétním pacientům, ale mají za úkol především upozornit širokou veřejnost na problematiku nádorů hlavy a krku a zejména na rizikové faktory.  Dalším směrem kampaně je působení na odbornou veřejnost. V letošním roce jsme získali možnost s problematikou nádorů hlavy a krku seznámit praktické lékaře na jejich kongresech v Brně, Praze a Plzni. Považujeme to za vynikající příležitost podtrhnout zejména otázky časné diagnostiky.  Třetí směr letošní kampaně měl být zaměřen na politiky, kteří by si měli význam problematiky nádorů hlavy a krku uvědomovat a poznatky uplatňovat v rámci legislativní práce; v našem kontextu jde především o protikuřácký zákon. Z plánovaného semináře v Poslanecké sněmovně bohužel zatím sešlo, ale ve snahách, aby se dané problematice v rámci projednávání tabákové legislativy dostalo patřičné pozornosti budeme pokračovat i v dalším období.

Je velmi dobrou zprávou, že letošního týdne prevence a včasné diagnostiky se zúčastnilo více pracovišť než v loňském roce a akcím se dostalo větší publicity. Tato činnost, jak je zakotveno i v názvu akce rozhodně „má smysl“ a pevně věřím, že v příštích letech se přidají i další kolegové z oboru a uplatní zde svoji mediální kreativitu. 

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.