Zasedání ORL sekce UEMS

Zasedání ORL sekce UEMS

Česká republika poprvé v historii hostila každoročně pořádané zasedání ORL sekce Evropské unie lékařských specializací (UEMS = Union Européenne des Médecins Spécialistes). UEMS je nevládní organizace sdružující národní lékařské společnosti Evropské unie a přidružených států. Jedná se o nejstarší evropskou lékařskou organizaci založenou v roce 1958. ORL sekce je jednou ze 43 odborných sekcí. V jejím vedení nyní působí Prof. Ulrik Pedersen, Dánsko (prezident), Dr. Adrian Agius, Malta (generální sekretář), Dr. Wolfgang Luxenberger, Rakousko (pokladník), Dr. Maria de la Mota, Španělsko (trvalá sekretářka). Delegáty za Českou republiku jsou Prof. Rom Kostřica a Prof. Jan Plzák.

Základními cíli UEMS je harmonizace vzdělávání lékařů, zajištění volného pohybu lékařů, reprezentace lékařů a ochrana jejich zájmů v rámci Evropské unie. ORL sekce se zabývá touto problematikou ve vztahu k oboru a zaštiťuje Evropskou specializační zkoušku – European Board Examinationin Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery.

Pražského mítingu se zúčastnilo 43 delegátů ze zemí Evropské unie a přidružených členů. Pracovní jednání se zabývalo zejména aktualizací Evropského ORL logbooku, z kterého vychází i logbook Vzdělávacího programu ORL a chirurgie hlavy a krku v České republice. Dále byla podrobněji diskutována problematika počtů lékařů v Německu, Velké Británii a Irsku. Byl zhodnocen průběh letošní písemné i ústní části Evropské specializační zkoušky a proběhlo plánování nadcházejících zkoušek. Po důkladné diskuzi je kladen důraz na používání kompletního názvu oboru “otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku” nejen v názvech pracovišť a odborných společností (což je běžná praxe), ale i v názvech národních odborných specializací a vzdělávacích programů a v rámci EU. Česká republika patří dosud k menšině států EU, v kterých název specializace obsahuje i termín “chirurgie hlavy a krku”.

Následující zasedání ORL sekce UEMS bude pořádáno na podzim roku 2017 ve Varšavě.

 

 Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

delegát České republiky v ORL sekci UEMS